Tê thu uPVC EEE đúc gioăng

Tê thu uPVC EEE đúc gioăng

CÔNG TY CỔ PHẦN VN LIGHT

Một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong nghành thiết bị điện nước​.

Mời liên hệ nhận báo giá:

 097 219 6868

 vnlight.jsc@gmail.com


Tê thu uPVC EEE đúc gioăng

Tee F/F/F PN10
Size (De) Dimension (mm)
D0 D1 D2 D3 d1 d2 T1 T L1 L
63 74.50  65.30  74.50  65.30  62.00  62.00  76.00  76.00  110.00  220.00 
75 88.50  77.50  88.50  77.50  73.50  73.50  84.50  84.50  125.00  255.00 
90 105.50  92.50  105.50  92.50  88.50  88.50  95.00  95.00  142.50  285.00 
110 125.70  111.50  125.70  111.50  108.00  108.00  122.00  122.00  202.50  404.00 
160 181.50  162.30  181.50  162.30  158.00  158.00  141.00  141.00  236.50  470.00 
200 225.00  202.50  225.00  202.50  197.00  197.00  152.00  152.00  270.00  555.00 
225 251.50  227.50  251.50  227.50  221.00  221.00  139.00  139.00  288.00  592.00 
250 276.50  252.30  276.50  252.30  247.00  247.00  152.00  152.00  312.00  640.00 
315 347.80  318.30  347.80  318.30  312.00  312.00  198.00  198.00  393.00  786.00 
355 389.00  318.30  389.00  318.30  326.00  326.00  198.00  198.00  410.00  820.00 
75*63 88.50  77.50  74.50  65.30  73.50  62.00  76.00  84.50  115.00  243.00 
90*63 105.50  92.50  74.50  65.30  88.50  62.00  76.00  95.00  121.40  262.20 
90*75 105.50  92.50  88.50  77.50  88.50  73.50  84.50  95.00  132.90  272.20 
110*63 125.70  111.50  74.50  65.30  108.00  62.00  76.00  122.00  150.00  405.00 
110*75 125.70  111.50  88.50  77.50  108.00  73.50  84.50  122.00  159.50  405.00 
110*90 125.70  111.50  105.50  92.50  108.00  88.50  95.00  122.00  170.00  405.00 
160*63 181.50  162.30  74.50  65.30  158.00  62.00  76.00  141.00  175.00  446.00 
160*75 181.50  162.30  88.50  77.50  158.00  73.50  84.50  141.00  185.00  446.00 
160*90 181.50  162.30  105.50  92.50  158.00  88.50  95.00  141.00  195.00  446.00 
160*110 181.50  162.30  125.70  111.50  158.00  108.00  122.00  141.00  220.00  446.00 
200*63 225.00  202.50  74.50  65.30  197.00  62.00  76.00  152.00  195.00  490.00 
200*75 225.00  202.50  88.50  77.50  197.00  73.50  84.50  152.00  205.00  490.00 
200*90 225.00  202.50  105.50  92.50  197.00  88.50  95.00  152.00  215.00  490.00 
200*110 225.00  202.50  125.70  111.50  197.00  108.00  122.00  152.00  240.00  490.00 
200*160 225.00  202.50  182.00  162.30  197.00  158.00  141.00  152.00  250.00  500.00 
225*110 251.50  227.50  125.70  111.50  221.00  108.00  122.00  139.00  263.00  466.00 
225*160 251.50  227.50  182.00  162.30  221.00  158.00  141.00  139.00  290.00  504.00 
250*110 276.50  252.30  125.70  111.50  247.00  108.00  122.00  152.00  275.00  500.00 
250*160 276.50  252.30  182.00  162.30  247.00  158.00  141.00  152.00  302.00  638.00 
250*200 276.50  252.30  225.00  202.50  247.00  197.00  152.00  152.00  310.00  578.00 
250*225 276.50  252.30  251.50  227.50  226.00  216.00  150.00  152.00  315.00  626.00 
315*110 347.80  318.30  125.70  111.50  312.00  108.00  122.00  198.00  317.00  592.00 
315*160 347.80  318.30  182.00  162.30  312.00  158.00  141.00  198.00  336.50  626.00 
315*200 347.80  318.30  225.00  202.50  312.00  197.00  152.00  198.00  347.00  660.00 
315*225 347.80  318.30  251.50  227.50  312.00  221.00  139.00  198.00  340.00  735.00 
315*250 347.80  318.30  276.50  252.30  312.00  247.00  152.00  198.00  347.00  735.00 
355*110 389.00  318.30  125.70  111.50  326.00  108.00  122.00  198.00  322.50  635.00 
355*160 389.00  318.30  182.00  162.30  326.00  158.00  141.00  198.00  347.50  635.00 
355*200 389.00  318.30  225.00  202.50  326.00  197.00  152.00  198.00  360.00  730.00 
355*225 389.00  318.30  251.50  227.50  326.00  221.00  139.00  198.00  354.00  730.00 
355*250 389.00  318.30  276.50  252.30  326.00  247.00  152.00  198.00  369.00  730.00 
355*315 389.00  318.30  347.80  318.30  326.00  312.00  198.00  198.00  418.00  820.00 
-------------------------------------------
Mời liên hệ để có giá tốt nhất:

CÔNG TY CỔ PHẦN VN LIGHT

Mã số thuế: 0104617862 do Phòng ĐKKD Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Nội
Ngày Cấp: lần đầu ngày 11/05/2010, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 27/03/2023
Người đại diện: Đào Văn Hiệp   

Trụ sở chính

Địa chỉ: Ô 1, Lô N04A, KĐT Đền Lừ II, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: (+8424) 3634 3808 / 3634 3902

Mobile: 097 219 6868

Email: vnlight.jsc@gmail.com - vnlightvpmn@gmail.com - www.vnlight.com

Chi nhánh Miền Nam:

Địa chỉ: A4 Hẻm 87/31 Nguyễn Sỹ Sách, P. 15, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0868251066

Mobile: 093 219 6868

Email: vnlight.jsc@gmail.com - vnlightvpmn@gmail.com - www.vnlight.com