Đối đầu, Nối trong, Điện trở, Trung Quốc

Đối đầu, Nối trong, Điện trở, Trung Quốc