Hỗ trợ trực tuyến
Giám đốc KD - Đào Văn Hiệp
097 219 6868 - 093 219 6868
vnlight.jsc@gmail.com
Hỗ trợ kỹ thuật - Đào Văn Hiệp
090 272 3998 - 097 219 6868
vnlightkt@gmail.com
Phụ trách KD - Mr Thái
0973 090 090
thai.vnlight@gmail.com
Thống kê truy cập
Hôm qua: 78 lượt
Hôm nay: 165 lượt
Tổng truy cập: 1930162 lượt

Chủ nhật, 18/8/2019 - 17: 42
Dự án Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung: Kết quả thực hiện của Tư vấn hỗ trợ đến tháng 8/2012.

Ngày 14/9/2012, Ban quản lý dự án Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động của Tư vấn hỗ trợ dự án tính đến tháng 8/2012 và thảo luận về các hoạt động cần triển khai trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có các thành viên trong Ban quản lý dự án, đại diện nhóm Tư vấn và đại diện Liên danh cung cấp dịch vụ Tư vấn.Tư vấn hỗ trợ dự án được huy động từ 8/2011. Đến nay, thời gian thực hiện dịch vụ tư vấn hỗ trợ Ban quản lý dự án đạt 12,5 tháng trên tổng số 66 tháng đầu ra theo hợp đồng. Trong thời gian thực hiện dự án, Tư vấn đã cử các chuyên gia đi hướng dẫn và hỗ trợ 04 tỉnh (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình) chỉnh sửa FS và các tài liệu đi kèm theo yêu cầu của Hiệp Định để trình ADB phê duyệt; hoàn thành báo cáo thẩm định FS 6 tiểu dự án điểm và các tài liệu theo yêu cầu; chuẩn bị các báo cáo SAR cho các tiểu dự án; chuẩn bị Hồ sơ mời thầu cho các gói thầu của dự án; tổ chức cuộc họp hướng dẫn PPMU 6 tỉnh lập Hồ sơ mời thầu. Bên cạnh đó, một số sản phẩm chính cũng đã được Tư vấn hoàn thiện như: Báo cáo kết quả tháng từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2012, Báo cáo quý I và II/2012, Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án, Báo cáo nhận xét thẩm định dự án đầu tư 6 tiểu dự án thí điểm, các báo cáo và tài liệu kèm theo yêu cầu của Hiệp định.
Với các kết quả hoạt động và đầu ra như trên, Ban quản lý dự án đánh giá cao nỗ lực của Tư vấn trong quá trình hỗ trợ Ban quản lý thực hiện các công việc của dự án. Tuy nhiên, Ban quản lý dự án cũng lưu ý một số tồn tại cần khắc phục trong việc huy động nhân sự của Tư vấn, trình duyệt các kế hoạch huy động nhân sự hàng tháng, việc tiến hành các thủ tục tạm ứng và thanh toán còn chậm…
Dự kiến trong thời gian tới Tư vấn sẽ tiếp tục tiến hành chuẩn bị các tài liệu đánh giá nhu cầu đạo tạo cho Ban cấp nước và vệ sinh tại các xã thuộc dự án, hỗ trợ việc thành lập Ban cấp nước và vệ sinh xã và tuyển chọn cộng tác viên về vệ sinh tại các tỉnh dự án. Ngoài ra, một số các hoạt động đào tạo khác liên quan tới Quỹ quay vòng vệ sinh, đào tạo kết toán và rà soát các tiểu dự án tiềm năng đề xuất sẽ được thực hiện trong tháng 11 và 12 năm 2012.
Sản phẩm tiêu biểu
 • Cùm gang nối nhanh BIT EE
 • Côn pvc dán keo
 • Bích lồng PVC dan keo
 • Mang sông UPVC dán keo
 • Van bướm tay gạt
 • Tê thu PVC dán keo
 • Chếch upvc dán keo
 • Van ty chìm cánh cao su
 • van bướm khí nén
 • nối nhanh be
 • nối nhanh ee
 • côn thu
 • tê thu
 • Cút 90º
 • Bạc chuyển bậc PVC dán keo
 • Be pvc đúc giong
 • Côn thu đúc giong
 • Chếch ee 45º đúc giong
 • Cút ee 90º đúc giong
 • Tê ebe đúc giong
 • van 1 chiều hơi
 • van 1 chiều bướm
 • Côn thu đồng tâm
 • Cút 90º
 • tê đều
 • van y lọc
 • van 1 chiều lá mặt bích
 • Van cân bằng
 • Van 1 chiều lò xo
 • Rọ bơm gang
 • Van ty nổi cánh cao su
 • 1 chiều lá mặt bích
 • Đai khởi thủy
 • Đai tứ thông
 • Mang sông ren ngoài kim loại
 • Chếch hàn điện trở DN110
 • Tê đều hàn điện trở DN110
 • Cùm gang nối nhanh loại 2
 • Mặt bích thép
Tin ngành công nghiệp